Jsme sociální podnik

Více než 40 % našich zaměstnanců bojuje se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Náš podnik jim dává šanci ukázat jejich schopnosti, kterými mohou prospět celé společnosti nejen v ČR.

Odvádíme 100% práci

Jsme sociální firma, ale stejně tak profesionálové. Pokud dohodneme termíny, vždy je dodržíme. Námi odvedená práce je v maximální kvalitě a nezalekneme se ani těch nejtěžších prací. Máme zkušenosti.

Nebojíme se inovací

51 % zisku vracíme zpět do firmy. Prostředky pak používáme na svůj rozvoj - ať už pracovní pomůcky, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí, školení nebo jiné inovace. Chceme zůstat na vrcholu.

Chováme se ekologicky

V práci i v životě bereme maximální ohled na životní prostředí. Třídíme odpady a předáváme je k odborné likvidaci. Pokud jde o naše stroje, garantujeme vám ekologicky odbouratelné olejové náplně.
Dáváme práci lidem. Všem.

Věříme na společenskou smlouvu a dáváme příležitost bez rozdílu

Práci Lidem je sociální podnik, ve kterém nabízíme šanci. Šanci na práci, na normální život a na to zapomenout na svoje znevýhodnění. Naši zaměstnanci nám to oplácí 100% odvedenou prací.

Na trhu práce jsou osoby, které se v mnoha případech, nikoliv svým zaviněním, staly znevýhodněnými. Ať už zdravotně nebo sociálně. Těmto lidem dáváme možnost se znovu zapojit do plnohodnotného života.

Nabízíme státním i soukromým firmám služby jako demolice, čištění koryt řek, kácení a úklid dřeva atd. Znevýhodnění měníme na přednosti a zároveň plníme všechna kritéria pro výběrová řízení jako sociální podnik.

Levné ubytování v Brně

Praci lidem

Kvalita

Nemáme subdodavatele. Práci odvádíme sami, a díky vysokým standardům často lépe, než běžné firmy.

Odbornost

Držíme se na špičce i díky tomu, že 51 % prostředků míří zpět do firmy. Na kvalitní vybavení i vzdělávání.

Spolehlivost

Dodržíme vše, co slíbíme. V daném termínu a smluvené kvalitě. Tak můžeme v konkurenčním prostředí uspět.
Dáváme práci lidem. Všem.

Těžká práce? Náročný terén? Jsme první volbou státních i soukromých podniků

Právě díky svému znevýhodnění jsou naši lidé vysoce motivováni odvádět co nejlepší práci. Bez ohledu na její náročnost. Zajistíme pro vás těžké fyzické práce v interiéru, v lese nebo u řeky. Ve 100% kvalitě.

Demolice a bourací práce

Demolice a bourací práce

Na vše máme vlastní vybavení. Vzniklý odpad třídíme a odvážíme. Po demolici najdete pozemek upravený k dalšímu využití.
Údržba zeleně a dřevin

Údržba zeleně a dřevin

Zajistíme kosení louky i postupné nebo rizikové kácení stromů. Realizujeme všechny lesní práce včetně likvidace bioodpadu.
Ochrana a údržba vodních toků

Ochrana a údržba vodních toků

Provádíme management břehových porostů. Odstraníme a odvezeme sedimenty z koryt toků a provedeme další práce.
Lesnické práce a asanace

Lesnické práce a asanace

V lese jsme jako doma. Čistíme příkopy podél cest, stavíme dřevní skládky, stejně jako zajišťujeme asanaci kůrovcového dřeva.
Dáváme práci lidem. Všem.

S námi budete rádi spolupracovat

Dostanete od nás práci ve 100% kvalitě. Náš sociální podnik funguje ve vysoce konkurenčním prostředí, kde není prostor pro kompromisy. Zaměstnáváme zdravotně i sociálně vyloučené osoby, do kterých investujeme v první řadě důvěru. A tito lidé nám ji vrací v podobě maximálního nasazení. Z toho můžete těžit vy, ať už obec, instituce nebo soukromá firma.

Nevyužíváme
subdodavatele
Chováme se
ekologicky
Vzděláváme
zaměstnance